ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАГЧ, АВРАГЧ-ХОЛБООЧИН ЖОЛООЧ НАРТ ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

image_2022_11_02T07_47_44_468Z-1.png

Онцгой байдлын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Онцгой байдлын газрын дуудлага хүлээн авагч, аврагч-холбоочин жолооч нарын ур чадвар, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн голомтоос байршил тогтоогч, сансрын холбооны иридиум утас, радио станцыг ашиглан шуурхай холбоо зохион байгуулах, дадлага эзэмшүүлэх сургалтыг Сүхбаатар аймгийн төвөөс зүүн урд зүгт Асгат сумын “Зуугийн овоо” гэдэг газарт хээрийн сургалт дадлагыг зохион байгууллаа. Сургалтад Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 15, 47 дугаар ангийн дуудлага хүлээн авагч, аврагч-холбоочин жолооч нар хамрагдлаа .

scroll to top