ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ОРОН НУТГИЙН АЛБА, ЕРӨНХИЙ БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИУДЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАВ

15-scaled.jpg

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-нд тохиодог. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн ОБГ-аас гамшгаас хамгаалах 12 албаны бэлэн байдлыг шалгаж, албадын дарга нарт үүрэг чиглэл өгч. Гамшгийн үед гүйцэтгэх чиг үүргийн талаар албан байгууллагын дарга нарт танилцуулсан.

Мөн ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд гамшгийн эрсдлийг бууруулахад хүүхдүүдийн ойлголт мэдлэгийн талаар “Эссэ” бичлэгийн уралдааныг зарлаж дүгнэжээ. Сүүлийн үед хангалтаар олгогдсон техник зэвсэглэмж болон албаны нохой оролцсон үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулав.

scroll to top