ЭРДЭНЭЦАГААН СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

307996660_156493900337523_7562388568651014286_n.jpg

Монгол улсын Шадар сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/153 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Эрдэнэцагаан суманд Гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургууль зохион байгуулж, бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

scroll to top