СҮХБААТАР СУМАНД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

307500957_1074464653322499_1994245877028959900_n.jpg

Сүхбаатар суманд гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий  үнэлгээг орон нутгийн Онцгой комиссын гишүүд болон багийн засаг дарга нарын хамт, “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг”, “Гамшгийн эрсдэлийн тухай ойлголт”, “Анхны тусламж” сэдвүүдээр зохион байгуулж, Индикаторын аргачлалаар засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн түвшинд орон нутгийн эрсдэл аюулгүй байдлыг үнэлж, тайланг боловсруулан сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж сумын гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top