БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУЛЛАА

301764226_436886855079065_8654062237977346392_n.jpg

Ерөнхий боловсролын сургууль болон оюутан, сурагчдын дотуур байрны барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна

scroll to top