ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Өргөдөл гомдол

Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал

  • Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүсэлт,
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
  • Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан тухай улсын комиссын дүгнэлт,
  • Иргэн нь хүсэлт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар,
  • Түрээсийн барилга байгууламж бол гэрээ зэргийг тухайн нутаг дэвсгэрийн Онцгой байдлын байгууллагад хүргүүлнэ.